ENDRINGSVILJE OG SELVLEDELSE

Endringer kan gjøre deg lykkelig og de rundt deg lykkelig, men hvorfor gjør vi ikke endringen og hvordan gjør vi den?

Vi mennesker har mange behov, en av sterkeste drivkreftene vi har er vekst og utvikling. Om vi ikke utløser dette behovet, så er det lett å bli deprimert og frustrert. Dette behovet er det mange av oss som glemmer eller ikke tar oss tid til. Det er fort at man blir fanget i rutiner eller at vi ikke tror på oss selv. Men det er et behov som ligger i vår natur, så derfor er det viktig å utfylle dette behovet.


Denne utviklingen er forskjellig fra person til person. Noen ønsker kanskje å gjøre en livsstilsendring, andre har behov for vekst og utvikling i karriere, noen vil kanskje gjøre noe med relasjonsbygging og det finnes mange, mange fler.

 

Frykten for endring

Jeg definerer utvikling og vekst som en endring. Det vil si at du gjør et valg og gjennomfører noe som forandrer en begrenset eller en omfattende del av livet ditt. Frykten for endring er noe mange har. Vi vokser opp og blir definert av menneskene rundt oss, erfaringer og samfunnet. Vi vil da frykte endringer, fordi det finnes risiko i endringer. Dette er av natur for å beskytte oss. Men i andre tilfeller, så vil dette begrense oss. Vi vil i mange tilfeller holde oss i komfortsonen hvor ting er trygt, men i komfortsonen vil vi ikke utviklet oss.

 

Frykt for endring er et stort tema og noe man må overvinne for å gjøre endringen. Jeg går ikke i detalj på dette temaet i denne artikkelen, men anbefaler de som utfordres med dette å studere dette tema nærmere eller ta kontakt for å finne dine utfordringer. Ta gjerne kontakt via kontaktskjema eller sosiale medier gitt på denne siden.

Endringsvilje
Det er viktig at man finner endringsviljen for å gjennomføre. For mange stopper det ofte opp i drømmer eller tanker. Man vet ikke hvor man skal starte, man prioriterer det ikke eller man er kanskje redd for at man ikke skal få det til. Uansett hvilken utfordring man har med å gjøre en endring, så er denne artikkelen mine tanker om hvilket ting man bør tenke på for å gjøre endringene og hvordan man skal gjennomføre.

 

Selvledelse

For å gjennomføre endringer så kreves det viljestyrke og struktur. Man må være en leder for sitt eget liv. Man må utføre selvledelse. Dette er en viktig faktor for å lykkes med endringer. En leder er en person som kan tilrettelegge, motivere og støtte. Dette er egenskaper du må forsøke å skape i en slik prosess.

 

Åpenhet

Åpenhet var det jeg mener var det beste jeg gjorde i min endring. Det å dele den reisen du skal ut i og dele den med de rundt deg er så utrolig viktig. Dette mener jeg av ulike grunner. Om du velger å åpne deg for de rundt deg, så vil du «offentliggjøre» det du skal gjøre. Dette vil antagelig gi deg en indre motivasjon for å jobbe mot denne endringen. Du vil gjerne at de rundt deg se deg lykkes og dette kan gi den ekstra lille «driven» til å komme i mål.

 

For det andre så er de rundt deg antagelig stolt av deg og synes det du skal gjøre er inspirerende. De vil nok støtte deg i endringen og kanskje de til og med vil være med deg på reisen. De vil støtte deg og til og med tilrettelegge der de kan for at du skal lykkes med det du skal gjøre.

Sist, men ikke minst, så lærer du deg selv å være åpen om ting som er vanskelig og risikofylt. Dette gir deg god trening i det å være åpen om vanskelige tema, utfordringer og i situasjoner hvor du kanskje ikke er helt trygg. Dette kan være en god egenskap som vil gi uante gevinster.

 

Ta et valg

Det første steget for å gjøre en endring er å ta et valg. Dette valget er en kontraktsfestet avtale om at du skal prioritere, fokusere og lede deg selv gjennom denne prosessen. Denne endringen skal være noe du trenger, noe som bygger deg opp og som kan gjennomføres på en sunn og positiv måte. Men aller viktigst er:

«Det skal være en endring du har lyst til å gjøre»

 

Personlig gevinster

For å kunne gjennomføre en endring, er det fint å kartlegge hvilket personlige gevinster du vil oppnå. Dette er for å se hvorfor denne endringer en bra for deg og det vil hjelpe deg med å holde deg motivert gjennom prosessen. For å bruke meg selv som eksempel. Jeg ville gjøre en livsstilsendring, som da ville bety vektnedgang. Mine personlige gevinster i dette tilfellet var da blant annet:

  • Mer energi
  • Bedre fysisk og psykisk helse
  • Lettere å gjennomføre fysiske anstrengelser
  • En stolthet av å gjennomføre en vanskelig prosess

 

Sette seg positive og målbare mål

Når man skal gjøre en endring så er det viktig å sette seg et eller fler mål. Dette for å kunne kartlegge prosessen og vite når man eventuelt har fullført endringen. Disse målene er utrolig viktig at man bruker litt tid på å definere. Positive mål er noe jeg fokuserer veldig mye på. Et mål skal ikke være basert på ytre faktorer. Du skal ikke gjøre endringer for andre, men for deg selv. Du skal heller ikke legge opp mål som oppfattes som slitsomme eller negative. Det er også viktig at de er målbare slik at man kan se progresjonen sin og også ha mulighet for å oppnå en tilstand hvor man er fornøyd med utviklingen. Et eksempel jeg møtte på da jeg la mine mål var akkurat dette.

Se forskjellen på disse målene:
«Jeg skal ned i vekt for at andre skal kunne se på meg som attraktiv»

«Jeg skal gjøre en livsstilsendring, som gjør at jeg ikke blir begrenset i eller er redd for de aktivitetene jeg er glad i»

 

Den første legger vekt på at jeg gjør endringen for noen andre. Den baserer seg på at jeg skal oppnå et utseende som treffer andre. Hva vil da skje om jeg møter noen som har andre preferanser? Når er jeg i mål? Kanskje jeg bare sammenligner meg med andre og mene de er mer attraktive enn meg selv.

 

Den andre gir meg et mål hvor jeg selv er i fokus. Hvor jeg skal oppnå en fysisk tilstand hvor jeg klarer å prestere i de aktivitetene jeg liker. Dette gir muligheten for å avslutte prosessen og leve i balanse. Det vil redusere risiko for ytterlig endringsønske på sikt og større sannsynlighet for et tilfreds sinn.

 

Blir kvitt hindringer

En endring kan være vanskelig å gjennomføre i seg selv. Derfor er det viktig at man fjerner de hindringene som står i veien. Kartlegg hva som finnes i livet ditt som kan være en risiko for at du skal lykkes. Så må du fjerne denne hindringen. Kanskje hindringen din er tid? Da er det viktig at du legger opp tid nok og da må kanskje andre ting vike. Hindringer kan komme i alle størrelser og fasonger, derfor er det viktig at du finner disse tidlig i prosessen.

 

Tålmodighet

Når du har lest hele denne artikkelen, så vet jeg du har det i deg! Du må være tålmodig i endringene du gjør. Ikke alle endringer er gjort over natten. Det krever opparbeidelse av rutiner og tilvenning til usikkerhet til tider. Men med tiden vil alle endringer bli lettere og man får også en følelse av oppnåelse, som gir stolthet og enda mer pågangsmot!

 

Mine siste ord

Jeg har gjort noen store endringer i mitt liv, jeg har fått god trening på det nå. Nå vil jeg leve et liv hvor endringer er en vane. Jeg vil aldri gå en dag hvor en endring ikke er i prosess eller hvor en planlegges. Det gjør meg lykkelig å fortsette utviklingen, det gjør meg sterkere og til den personen som gjør meg unik! Det gjelder deg også!

 

Og jeg snakker med erfaring.... Ikke bli i komfortsonen!!